Viering van de slag bij Waterloo

Geplaatst op Geupdate op

In 1817 staat in de krant:

schermafdruk-2017-02-10-12-55-25Het vaderlands genootschap van Waterloo heeft heden den verjaardag van dien roemrijken slag plechtig gevierd. H.H.K.K.H.H. de Prins en Prinses van Oranje en Prins Frederik hebben het feest met hunne tegenwoordigheid vereerd. Na den lijkdienst zijn Hoogstdezelve onder menigvuldige toejuichingen naar een tent voor in ’t bosch geleid. Muziek en salvo’s uit het grof geschut wisselden elkanderen af.

Dit was op 21 juni 1817. Santje bezoekt Waterloo twee weken later op 6 juli.

Nu kun je permanent het Memorial 1815 bezoeken.

Stadspoorten en wegen als wegwijzer

Geplaatst op Geupdate op

Van Antwerpen vertrokken. Te mechelen aten wij waar niet veel te zien is . Vilvoorden waar een groot gevangenhuis is overheerlijke gezichten passeerden Laaken, De allee verte en reden Brussel binnen (uit origineel verslag)
Vanuit Antwerpen neem je de Mechelsesteenweg (N1) en kom je in Mechelen. Om naar Brussel te rijden ga je onder de Brusselse poort door en neem je de Brusselsesteenweg (N227-N1) naar Brussel. Logisch! En dat kan nog steeds!
Hier de Brusselse Poort. Midden op een rotonde doorstaat hij de eeuwen en kijk je er , vanuit de winkelstraat, onderdoor dan zie je de weg naar Brussel.

Tenzij je nu de snelweg (E19) pakt dan zie je dit allemaal niet!

 

Allee verte, de groene laan.

Geplaatst op Geupdate op

overheerlijke gezichten passeerden Laaken, De allee verte en reden Brussel binnen  (uit origineel verslag)
En denk je groen, dan denk je bij Brussel de Koninklijke serres van Laaken. Naast het koninklijk paleis staan beroemde serres. En als we er aankomen blijken er veel meer mensen de serres te willen zien. Parkeren moest een stuk verderop en de drukke weg kun je alleen voor de paleispoorten oversteken, door de inzet van verkeersregelaars.

Maar helaas lieten ze niemand meer binnen na 15.00 uur. De serres sluiten om 15.30 uur.  Wij lopen een rondje door en gaan dan via het park terug naar de auto. We blijken ook vlakbij het Atomium te staan. Een andere keer gaan we de serres bekijken.

Santje heeft alleen het paleis kunnen zien, maar ze schrijft er niet over.  De serres zijn in 1874 gebouwd in opdracht van Leopold II. En het Atomium is gebouwd voor de wereldtentoonstelling in 1958.

Met de koets op de Grote Markt in Antwerpen

Geplaatst op Geupdate op

Wij pakten over in een koets en reden na de labonneur place le mair waar wij logeerden en het zeer goed hadden (uit origineel verslag)

En ja hoor. In dit rijtuig kun je met een klein gezelschap Antwerpen rond gereden worden en krijg je het gevoel van de reissnelheid in 1817. Om in de sfeer te komen is het wel jammer dat de koetsier met een mobieltje contact houdt met de rest van de wereld..

 

Sloeg toen de vlam al over?

Geplaatst op Geupdate op

“te Maastricht in de Levrier gelogeerd. Gedineerd. Wij vonden daar Piet Buyskes, ’s avonds na een consert bestaande uit vier zangers” (uit origineel verslag)

Pieter Buyskes werd geboren in Den Helder. Krijg scholing in Beverwijk en studeert in Leiden. Tijdens deze reis ontmoeten Piet en Leentje elkaar dus in Maastricht en drie jaar later, trouwen ze in Haarlem.  Ze krijgen een zoon, Arnold Adriaan.  Ze verhuizen in 1844 ze naar Den Haag, Leentje wordt “zwak van gezondheid en vooral van hoofd, door hevige vlagen van verstandsverbijstering werd aangetast”  Pieter zorgt voor haar tot ze in 1846 overlijdt. Pieter sterft in 1863.

Ik snap wel een beetje waarom Piet in 1817 genoemd wordt in het reisverslag:

pieterbuyskes

“Hoe liefelijk staat zijn beeld mij voor den geest, wanneer hij in den gezelligen kring, door onschuldige scherts, luimige invallen, gepaste aanhaling van puntige uitdrukkingen of koddige voorvallen, de lachspieren in beweging bragt en algemeene vrolijkheid opwekte! Hoe menigmaal was ik getuige van den aangenamen indruk, welken hij op allen maakte, die het zich ten genoegen rekenden hem te ontmoeten! Echte humor was hem geheel eigen.”

Dit schrijft D. Tieboel Siegenbeek in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1864 over Pieter Buyskes

Concert in Maastricht.

Geplaatst op Geupdate op

’s avonds na een consert bestaande uit vier zangers” (uit origineel verslag)

live_in_maastricht_2-1-dvdAls wij lezen over een concert in Maastricht, dan zullen de meeste niet denken aan vier zangers (de Toppers?),  maar natuurlijk aan Andre Rieu. Ook in 2017 geeft hij weer een record aantal concerten op het Vrijthof.
Gelukkig zijn er voor de liefhebbers ook filmopnames, want de concerten zijn al uitverkocht.

En waar wij denken dat de beroemde walsen die Andre Rieu met zijn orkest speelt al de eeuwigheid bestaan? Santje had er nog niet van gehoord! De eerste wals van Strauss (Täuberln-Walzer, op. 1) werd pas 9 jaar later voor het eerst uitgevoerd.  En de Wals-koning Johann Strauss kwam pas in 1844 met zijn eerste muziekstukken.

Alles over Andre Rieu is natuurlijk te vinden op www.andrerieu.nl

 

Een kaarsje voor Maria

Geplaatst op Geupdate op

Om een kaarsje te branden vragen de meeste kerken een kleine bijdrage. In de Hanswijckkerk in Mechelen moet je gepast geld bij je hebben.